Pasakas.net

Pasakas

Čigānu valodā

Piekrāptais pūķis (Obhohadlu drakonos)

Teicējs: Anatolijs Berezovskis

Samazināt teksta izmēru Palielināt teksta izmēru

Jekh phūre romeske sis pherdu čāvore, i jone sāre dživde de nora vikerdi an veš. Jekh dives rom phenela peski romņake:

Vipek mange labos māro, me džava te robinav

Jakes jov gija po veš, i dogija ke pāņingeski kriņica. Po kriņicaku bregus sis skamind. Po skamind phorom čudža pesko labos māro. Ne poka jov sis pašlo, zaurņadine koraki i lesko māro hane pre. Uštija , phorom lindratir i dikhela, so po do māreski krohi džan muhi, phorom dija vastesa po da muhende, i domardža šel muhen. Dova vikerdža, phorom čiņdža po skamind, so jov jekhe dibnasa umardža šelen, i čudžapes te pašol dūredir. Daj, lačapes, drakonos cipuno gonesa, sop te zaphērel pāņing peske, i udikhja so čindlu pe da skamind – dava kon si pašlo umardža jekhe dibnasa šelen! Udikhja phoromes, drakonos sbit piristrahadija. Ne, uštija phorom, i strah piričurdijapes ki jov. Drakonos lestir phučela:

Zamāras vasta i javas pšala!

Jone savlahade so dživena sir pšala. Drakonos zapherdža peske pāņing i phenel phoromeske:

      -     Jav khetane manca de miri filačin!

Sāre duj gine, a phorom gija angil leste. I postojanno feņu drakonos viphurdija pestir fanos, da fanos tolkinel phoromes duredir, ne kidi drakonos zatirdelas fanos dre peste phoromes tirdelas pāle. Drakonos phučela phoromestir:

      -     Miro pšal, palso tu štetenca uhtes dūredīr, a štetenca uhtes pāle?

      -     Mange sāre pora javel po mande holin tut te umarav,- phorom phenel.

      -     Šun miro pšal,- drakonos phenel ,- me džava angil a tu jav pale  mande, možet tire dumi tu piriparuvesa.

Dogine sāre duj kaj barjon višņova kašta.

Pšala,- drakonos phenel,- pirihas da višņi!

Drakonos zagija pre po kašt, a phorom kedija mūri telo kašt. Drakonos rakirla:

Jav i tu pre po kašt, daj si lače mūri!

Nāni lačedīr,- phorom phenela,- dola kon opre si po kašt dola mūri čirikle ophindle.

Uhtilpe ko dava kašt!

Phorom les kandija. Drakonos da kašt otmukhja, i phoromes čurdija da kašt pre an boliben. Tele pērinduj , jov peija pre po zajuncoste i uhtildža les. Drakonos dživiņdžapes:

So tusa kerdžapes, pšala, tu napejan tele kaštestir?

Me kokoro dijom skokos zajuncos te uhtilav – me butedir naštijom te uzpejinav les te uhtilav, i pejom po leste pre.

Drakonos zļipiņdža kaštestir i khetane phoromesa gine ke jov khēre. Doj phorom phuča drakonoski romņatir:

Savo podarkos tu kames švagerke?

Bāru parikirben tuke švagro.

Drakonos lake čihes pheņdža:

Nale lestir niso, a to jov men tele marela, jov jekhe dibnasa umardža šelen.

Drakonos bičadža phoromes palo pāņing:

Dža pšala, otjan pāņing!

Lija phurom cipuno gono i lopata i gija ke hāņing. Trujal hāņing jov lija te kopin rovos. Javja drakonos i dživinipes:

So tu daj kēres, pšala?

Kamav te vikopinav sāri hāņing i te lidžav khēre.

Muk man, drakonos phenela, a to tu zaporķinesa mange sāri kriņica.

Zapherdža pāņing drakonos lija phoromes tel vast i lidžija khēre. Vār molos drakonos bičadža phoromes an veš pale kašta. Jov tirdija tele kaštendir šuluhi i kerdža šello i da šellesa obphaņdža trujal kašta. Javja drakonos i lestir phučela:

So tu daj kēres, mo pšal?

Kamav te janav khēre sāro da veš

Shačkiresa miro veš pšala! Me kokoro lidžava khēre kašta.

Drakonos lija grubu kašt, čudža peske pu pšiko i gine jone khēre. Khēre jov rakirla peski romņake:

So me te kēras mīri romni? Dava lela i dre holin  amen umarla!

Le mīri kakeskiri bāri bulava i čin an leskiro šēro!- romni phenela.

Ne phurom dava sāro ušuņdža čorahanes. Rati nagija te pašul pe laža sir vāvir rača, jov lija grubu kašt čudža pe da laža kaj jov sis pašlo, občakirdža da kašt idženca i po šēro čudža stādik , ne kokoro gija telāl laža. Drakonos zašķupiņdža stādik, dija pe da stādik sāre zorjatir bulavasa. Phurom uštija pre, čudža da kašt tel laža i kokoro bešja pu krešlos i zahārudža pesko šēro.

Dēl tut te višputakirel sāre ti khēresa, pšala! Mange an mo šēro dandirdža pušum.

Šunes mīri romni, me dumindžom, so me les umardžom da bulavasa, a jov phenel – so les dandirdža pušum. So me te kēras mīri romni?

De leske celo gono saunakasa, i mi džal jov peske.

So te dav tuke, pšala, tu te džas krigal? Dava tuke gono saunakasa i dža.

Lačes, me som soglasno.

I drakonos dija phuromeske celo gono saunakaj:

-     Le, pšala, i dža krigal.

-     Miro podarkus me jaņdžum kokoro, a kana lidža tu tīro!

Drakonos čurdija gono saunakasa po peskiro dumo i lidžija. Jone dojavdle de veš, ke da nora, phorom pheņdža:

Žakir daj, pšala, me džava de mīro khēr i priphandava džuklen, a to jone tut zariskirena.

Phurom zagija dre nora ke peskire čāvore i zakerdža lenge kaštune čurja. I čāvoren zasikļakirdža – ke dikhena drakonos, me den goli: „Daje, māro dād lidžal drakonos, has les pre!” Dava pušuņdža drakonos čurdija pestir gono i dija te nāšel. Nāšinduj jov zadija ļisos.

Kārig nāšes drakono?

Phurom kamja man te umarel.

Nastrahadžu! Jav manca, me les umarava, jov dasavo hiļinko.

Noratir viuhtle čāvore, line te den gvalti: „Daje, ļisos lidžal amenge drakonoskiri cipa, kakana vaštuvasam da cipasa te začakiras amari nora!”  Drakonos dija te nāšel, zauhtiļdža ļisos čiņdža an de phuj jakes zorales, so joj srazu vimukhja duhos. Ne phurom jaņdža khēre gavestir urden, začudža de urden peskiro saunakaj, pirigija te dživel de gav, čudža peske butedīr khēra, zakiņdza peske gren, gurven i gurņen.

 

No latviešu valodastulkojis Anatolijs Berezovskis.

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. r
 18. s
 19. t
 20. u
 21. v
 22. z
 23. visas
 

Izmantošana nekomerciāliem mērķiem. Atsauce uz biedrību Ideju Forums obligāta.
e-pasts pasakas@pasakas.net 

Informācija grāmatu autoriem un tulkiem Mūsu draugi
Autortiesības © 2019 Ugunsmūris. Visas tiesības aizsargātas. Cube Systems – web dizains un izstrāde
 • Pasaku jaunumi
 • Pievienot Google